Skip to content

CETA

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement, Komplexní hospodářská a obchodní dohoda) je dohoda mezi Kanadou a zeměmi Evropské unie, upravující podmínky volného obchodu a dodržování autorských práv. Tato dohoda je největší kanadskou iniciativou na poli oboustranných dohod od dob NAFTA. EU díky tomu pro Kanadu představuje druhého nejdůležitějšího obchodního partnera.

Jejím hlavním cílem je posílit vzájemné obchodní vazby a otevření nových a lepších obchodních příležitostí pro evropské firmy.

Kromě odstranění velké části cel a průmyslových poplatků dohoda přináší i výrazné otevření trhu se zemědělskými komoditami, uznání některých evropských automobilových standardů ze strany Kanady, vzájemné uznávání certifikací a pravidel původu nebo možnost ucházet se o veřejné zakázky.

Do Kanady je nově možné vyvážet přes 90 % evropských zemědělských a potravinářských výrobků, stejně jako evropská vína a další alkoholické nápoje. Naproti tomu na evropském trhu zaznamenáme více kanadských výrobků, i ty však budou muset splňovat standardy určené unijním právem.

Dnem 21. 9. 2017, kdy začala CETA předběžně platit, startuje nová éra vzájemných obchodních vztahů. CETA patří mezi nejrozsáhlejší smlouvy, které EU kdy uzavřela.

Kubík Partners advokátní kancelář pomáhá svým klientům, evropským i kanadským, využívat všechny benefity CETA.

Část doprovodné podnikatelské delegace návštěvy ministra zahraničí ČR v Kanadě, Montreal, březen 2017, zleva: Jan Chmelík (ředitel kanceláře CzechInvest v New Yorku), Marek Svoboda (ředitel Odboru ekonomické diplomacie na MZV), Sabina Tančevová (manažerka pro mezinárodní vztahy, Svaz průmyslu a dopravy ČR), Tomáš Kubík (advokát), Lenka Fořtová (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Oddělení Amerik, Sekce EU a zahraničního obchodu MPO).