Soudní rozhodčí řízení

Zastupování před soudy a dalšími příslušnými orgány zejména v oblastech:

Správního a ústavního soudnictví

Sporné agendy v civilním řízení dle Občanského soudního řádu

Obchodně dodavatelských vztahů

Korporátních vztahů (spory v souvislosti s usneseními valných hromad, fúzemi, squeeze-outy, obecně s ochranou minoritních akcionářů a ochranou před zneužíváním akcionářských práv, odpovědnosti členů statutárních orgánů)

Pracovněprávních vztahů

Bankovnictví, pojišťovnictví, cenných papírů a investičních fondů

Realitního developmentu a výstavby,

Regulovaných odvětví (energetika, vodárenství)

Insolvence a restrukturalizace

Ochrany investic

Nekalé soutěže

Ochrany osobnosti

Restitucí a privatizací

Zpět