Skip to content

Soudní rozhodčí řízení

Zastupování před soudy a dalšími příslušnými orgány zejména v oblastech:

 • Správního a ústavního soudnictví
 • Sporné agendy v civilním řízení dle Občanského soudního řádu
 • Obchodně dodavatelských vztahů
 • Korporátních vztahů (spory v souvislosti s usneseními valných hromad, fúzemi, squeeze-outy, obecně s ochranou minoritních akcionářů a ochranou před zneužíváním akcionářských práv, odpovědnosti členů statutárních orgánů)
 • Pracovněprávních vztahů
 • Bankovnictví, pojišťovnictví, cenných papírů a investičních fondů
 • Realitního developmentu a výstavby,
 • Regulovaných odvětví (energetika, vodárenství)
 • Insolvence a restrukturalizace
 • Ochrany investic
 • Nekalé soutěže
 • Ochrany osobnosti
 • Restitucí a privatizací

Zpět