Skip to content

Právo společností

Zakládání společností

Běžná agenda obchodních společností

  • Organizace valných hromad
  • Změny v zakladatelských dokumentech a v orgánech obchodních společností
  • Zastupování společníků a akcionářů
  • Otázky corporate governance
  • Otázky povinnosti a odpovědnosti členů orgánů společností
  • Projednávání a plnění informačních povinností ve vztahu k orgánům veřejné správy, regulátorům

Změny základního kapitálu

Zastupování v řízeních před orgány veřejné moci

Vyhotovování a projednávání smluv v obchodním styku

Likvidace

Fúze a přeměny

Ochrana minoritních akcionářů

Ochrana společností před zneužíváním akcionářských práv

Vztahy v rámci koncernu

Právní audity a právní due diligence

Joint-ventures a akcionářské dohody

Zpět