Skip to content

Pracovní právo

Vyhotovování kompletní pracovněprávní dokumentace (pracovní smlouvy, dohody, interní předpisy zaměstnavatele)

Ukončení pracovního poměru a propouštění zaměstnanců

Úpravy pracovněprávních vztahů

Pozice vedoucích zaměstnanců a vrcholového managementu

Zaměstnanecké výhody a benefity

Sociální zabezpečení

Kolektivní smlouvy a jednání s odborovými organizacemi

Pracovněprávní spory

Právní audity a due diligence v oblasti pracovního práva

Odpovědnost v pracovněprávních vztazích

Zpět