Kapitálové trhy, bankovnictví a finance

Regulatorní aspekty činnosti bank, obchodníků s cennými papíry, investičních společností, investičních a penzijních fondů, pojišťoven a zajišťoven

Smluvní a další související dokumenty

Úvěrové nástroje, syndikované půjčky

Zajišťovací instrumenty a bankovní záruky

Akreditivy a směnečné programy (eskont směnek a forfaiting)

Převody, vklady, zástavy, správa a obhospodařování cenných papírů, obstaravatelské smlouvy

Převody pohledávek a jejich správa, financování a inkaso (factoring)

Pojistné smlouvy a podmínky

Soudní spory a konkurzní řízení v této oblasti

Zpět