Insolvence a restrukturalizace

Komplexní zastupování věřitelů v rámci insolvenčního řízení

  • Příprava insolvenčního návrhu a přihlášky pohledávky
  • Zastupování na schůzích věřitelů a ve věřitelském výboru
  • Zastupování v incidenčních sporech

Komplexní zastupování dlužníků v rámci insolvenčního řízení

  • Zastupování v rámci soudních jednání
  • Obrana proti neoprávněným insolvenčním návrhům
  • Příprava dlužnického insolvenčního návrhu
  • Zajištění součinnosti s insolvenčním správcem
  • Účast na jednáních věřitelského výboru

Komplexní právní poradenství ohledně aspektů insolvenčního práva

  • Analýza návrhů smluv z pohledu potenciálního úpadku smluvního partnera
  • Návrhy opatření snižující rizika insolvence smluvních partnerů

Zpět