Skip to content

Fúze a akvizice

Právní audit

Zprostředkování účetního a daňového auditu

Regulatorní aspekty

Pracovněprávní aspekty (přechod zaměstnanců, kolektivní smlouvy)

Proces vyjednávání

Smluvní a další související dokumentace

Hospodářská soutěž, řízení o povolení spojení před národními orgány pro ochranu hospodářské soutěže

Nezbytné souhlasy, povolení a licence orgánů veřejné správy

Ochrana minoritních akcionářů / společníků

Postakviziční restrukturalizace

Zpět