JUDr. Vladimír Gontkovič

 

JUDr. Vladimír Gontkovič
Kontakt:
Na Příkopě 857/18,
110 00 – Praha 1
tel.: +420 224 283 619
Vzdělání:
Právnická fakulta UK (JUDr., 1995)

 

Vladimír ukončil svá studia na PFUK v roce 1995.

Svou právní praxi zahájil v centrální bance a od roku 1998 působil v advokacii, v kanceláři ze sítě CMS.

Jeho specializací je zejména obchodní právo, občanské právo, pojišťovnictví a farmaceutické právo, čemuž se věnuje i v KPAK.

Zpět