Skip to content

JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL. M.

JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL. M.

Jiří Hrádek je vědeckým pracovníkem Centra právní komparatistiky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a podnikovým právníkem.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (2002), dále studoval na Univerzitě v Hamburku (2000-2001), v programu LLM na Univerzitě Eberhard-Karls v Tübingenu (2002-2003) a v postgraduálním programu Univerzity Karlovy (2002-2009).

V letech 2002 a 2003 absolvoval vědecké pobyty v Evropském centru pro otázky občanskoprávního a pojišťovacího práva (ECTIL) ve Vídni a v roce 2007 stáž v Evropské komisi, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitelů.

Specializuje se na občanské a procesní právo se zvláštním zaměřením na právo deliktní a spotřebitelské právo. Je autorem řady článků a publikací, zejména pak knihy o předsmluvní odpovědnosti, spoluautorem komentářů k českému občanskému zákoníku, občanskému soudnímu řádu a publikace Deliktní právo.

Jiří je externím poradcem KPAK ve specializovaných právních otázkách.

Zpět